Furano Station, Hokkaido

1/2300s, f/1.8, ISO 50
Pixel 2: - @ 4.442mm
2018:10:01 10:59:34

Furano Station, Hokkaido
Previous Image